Medlemsaktör
Tillbaka till startsidan

Lesbisk Makt

Lesbisk Makt är en ideell medlemsförening, vilket innebär att medlemmarna är föreningen. Föreningens syfte är att bredda förståelsen och innebörden av begreppet ”lesbisk” samt skapa, sprida och bevara lesbisk kultur och historia i hela landet. Föreningen arbetar med detta genom att arrangera lesbiska mötesplatser, aktiviteter, evenemang och nätverk.