Medlemsaktör
Tillbaka till startsidan

Livet Bitch!

Livet Bitch! är ett kulturprojekt med utgångspunkt unga tjejer och kvinnor i Södertälje 13-25 år. Vi är en del av Kulturrådets nationella satsning Kreativa platser som syftar till att ge människor bättre förutsättningar att forma kulturlivet på platsen där de bor. Livet Bitch! mål är att Södertäljes unga tjejer och kvinnor, oavsett bakgrund ska ha mer plats i kulturlivet och i staden i övrigt. Men också att kulturen ska bli mer relevant för unga tjejer genom att tjejernas egna berättelser och liv sätts i fokus för hela projektet. Livet Bitch! tror på att representation har en stor betydelse för vilka berättelser som berättas och vems liv som värderas. Vi utgår från tjejer och unga kvinnor som norm, skapar modern scenkonst och sätter ribban högt.

Expertkunskaper
Tjejers kulturutveckling, intersektionellt teaterarbete, uppsökande arbete inom kultursektorn, feministiskt teaterarbete