Medlemsaktör
Tillbaka till startsidan

Make Equal

Make Equal vet att det går att göra samhället jämlikt om alla är med i förändringen. Vi flyttar fokus från problem till lösningar. Genom att sprida kunskap och arbeta med lösningsfokuserade metoder uppmanar vi till handling i praktiskt jämlikhetsarbete.

Vi arbetar och samarbetar med företag, myndigheter och andra organisationer för att göra större och snabbare skillnad. Några exempel är vår metod Jämlikhetseffekten, Fatta/Fatta Man, Flickaplattformen, Twitterklänningen och Make Equal Projects.

Stiftelsen har sedan starten 2010 utbildat och föreläst för drygt 20 000 personer från hundratals olika verksamheter. Vi har drivit och driver projekt där vi metodutvecklar inom områden där vi ser att metoder saknas. Vi är en lösningsfokuserad röst i debatten och har via våra kampanjer har resulterat i att över 100 miljoner personer världen över har tagit del av våra budskap.

Make Equals tre ben:

– Vi föreläser och utbildar i vår metod Jämlikhetseffekten.
– Vi skapar opinion och är en lösningsfokuserad röst i debatten.
– Vi driver projekt för metodutveckling och praktiskt förändringsarbete.

Expertkunskap

Jämlikhetseffekten är Make Equals metod som tagits fram för att hjälpa organisationer och företag att nå och inkludera målgrupper som de har svårt att nå. Med metoden visar vi verksamheter som vet att de vill jobba jämlikt och inkluderande hur de kan göra det. Jämlikhetseffekten består av åtta steg, som lotsar verksamheter från värdegrundsarbetet till att långsiktigt integrera insatserna i den ordinarie verksamheten. Ledorden för Jämlikhetseffekten är praktiskt och konkret. Fokus ligger på lösningar och strategier för att åstadkomma förändring.

Erbjuder

Metoder, utbildare, föreläsningar.