Medlemsaktör
Tillbaka till startsidan

Right to Play

Right To Play Sverige är en ideell organisation som arbetar för och tillsammans med utrikesfödda och nyanlända ungdomar - tjejer och killar mellan 16-24 år - för att stärka deras möjligheter att bli aktiva deltagare i det svenska samhället. Våra övergripande mål är att förbättra ungdomars anställningsmöjligheter och stärka dem som unga ledare, med särskilt fokus på att öka tjejers egenmakt och deltagande i samhället på deras egna villkor!