Medlemsaktör
Tillbaka till startsidan

Storasyster

Storasyster är med deras 140 volontärer Sveriges största stödorganisation för den som utsatts för sexuella övergrepp. Storasyster tar årligen emot över 2 500 personer som annars inte skulle haft någon att vända sig till. De ger stöd till alla oavsett könsidentitet från 13 år och uppåt som utsatts för våldtäkt eller andra sexuella övergrepp. Vi erbjuder även stöd till anhöriga.
Storasyster har hela Sverige som upptagningsområde och arbetar aktivt för att förebygga sexuellt våld inom tre fokusområden: förebyggande, stödjande och opinionsbildande.