Medlemsaktör
Tillbaka till startsidan

Teskedsorden

Vi på Teskedsorden tror på fantasins kraft och kulturens betydelse för att skapa inlevelse i andras livsvillkor och på så vis ge en ökad förståelse för våra medmänniskor. Att oförsonligheten går allt längre ned i åldrarna är oroande – de projekt vi driver har därför en stark inriktning mot barn och ungdomar. Vi tar fram material som vi skickar ut kostnadsfritt till skolor. Vi arrangerar och medverkar i evenemang och fortbildningar med syfte att öka tolerans och respekt människor emellan.