Medlemsaktör
Tillbaka till startsidan

Tjejjouren Ada

Vi är en ideell tjejjour under en större förening, Kvinno- och tjejjouren Ada. Vi bedriver jourverksamhet i form av chatt via tjejjouren.se, samt har telefonjour och mail.

Vårt syfte är att vara en plats dit unga tjejer kan vända sig för att få stöd och prata om det de själva upplever att de behöver prata om.

På Tjejjouren Ada tror vi på att hjälpa varandra till att orka. Vi utgår ifrån tanken på att stärka de stödsökande som kontaktar oss och tillsammans hitta strategier. Vi tror på ett starkt systerskap där alla berättelser är viktiga och värda att lyssnas på. Vi är alla medsystrar och bär alla på erfarenheter av att leva i ett patriarkat. Vi håller alltid varandra om ryggen! På Tjejjouren Ada vill vi vara en motkraft till den patriarkala samhällsstrukturen, som bidrar till skeva kroppsideal, övergrepp och våld. Vi vill erbjuda en plats för systerskap, styrka och öppenhet.

Vi är en öppen plattform där alla som identifierar sig som tjejer är välkomna att höra av sig.