Medlemsaktör
Tillbaka till startsidan

Tjejjouren Ronja

Tjejjouren Ronja, som är en del av Föreningen Kvinnohuset Västerås, har funnits sedan år 2000 och vi har sedan dess arbetat aktivt för att lyssna på och stötta tjejer som av olika anledningar mår dåligt och/eller behöver hjälp med något i livet.

Vi arbetar för jämställdhet och mot mäns och killars våld mot kvinnor och tjejer*. Vi har en feministisk grundsyn som genomsyrar vår verksamhet, dvs en medvetenhet om den maktobalans som råder mellan könen i samhället och som leder till mäns överordning och kvinnors underordning. Till oss kan du som tjej* vända dig om det är något som du funderar på eller behöver prata med någon om.

Tjejer är viktiga och värda att bli lyssnade till! Vi som jobbar här, både anställda och ideella, är bra på att lyssna och utgår alltid från den stödsökandes, dina, behov. Vi möter dig utifrån hjälp till självhjälp och tar utgångspunkt i dina egna berättelser utan ifrågasättanden.