Medlemsaktör
Tillbaka till startsidan

Tjejjouren Väst

Tjejjouren Väst finns för alla som identifierar sig som tjej. Vi erbjuder stöd via chatt, mail och app. Chatten är öppen varje tisdag, torsdag och söndag kl 20 till 22. Kom in och prata om det som känns viktigt för dig! Hos oss kan du alltid vara anonym. Du kan också få stöd genom att maila oss på hej@tjejjourenvast.se.  

Vi jobbar för att stötta och stärka unga tjejer. Vi lyfter unga tjejers perspektiv till politiker och andra viktiga vuxna för att tjejer ska få det bättre i samhället. Vi samverkar även med kommuner i Västra Götaland. Tjejjouren Väst utgår alltid från unga tjejers perspektiv!  

Vårt mål är att jobba stöttande och stärkande, oavsett om en stödsökande berättar om våld, övergrepp, ensamhet eller något helt annat. Som stödsökande är det alltid möjligt att vara anonym.

Utöver stödet på nätet jobbar vi hela tiden aktivt för att nå ut till allt fler unga tjejer. Vi jobbar även opinionsbildande för att lyfta våra stödsökandes berättelser och upplevelser till politiker och andra makthavare. Vi samverkar med andra ideella föreningar, kommuner runt om i Västra Götaland och Folkhälsokommittén i Västra Götalandsregionen.

Expertkunskap

Våld i nära relationer, sexuellt våld, barns rättigheter, bemötande, nätbaserad stödverksamhet, samverkan mellan kommunal och ideell verksamhet.

Erbjuder

Grundutbildningar, föreläsningar, chatt- och jourverksamhet.