Medlemsaktör
Tillbaka till startsidan

TRIS- tjejers rätt i samhället

TRIS verkar för ett Sverige fritt från hedersnormer, begränsningar, förtryck och våld som drabbar individer, vuxna som barn. För att arbeta mot visionen har TRIS tre övergripande verksamhetsmål. Dessa är:

► Att förebygga hedersrelaterat förtryck och våld: målet med TRIS förebyggande arbete är att möjliggöra för barn och kvinnor att vara en del av majoritetssamhället och att utöka livsutrymmet både fysiskt och i tanken för att därigenom skapa förutsättningar för ett liv utan förtryck och våld. 

► Att arbeta akut med hedersvåldsutsatta: målet med TRIS akuta arbete är att erbjuda joursamtal och skydd genom bland annat TRIS nationella joursamtal och skyddade boende. 

► Att sprida kunskap och metoder för att motverka hedersrelaterat förtryck och våld: målet är att sprida den kunskap och de metoder som TRIS tagit fram till yrkesverksamma och andra som möter personer med eller utan intellektuell funktionsnedsättning som utsätts/riskerar att utsättas för hedersrelaterat förtryck och våld.