Medlemsaktör
Tillbaka till startsidan

United Sisters Nationellt

United Sisters arbetar normutmanande för att skapa möjligheter för alla att växa enligt sin personliga potential. Med kunskap och aktiva förhållningssätt utmanar vi normer och stärker varandra att vara oss själva. Empati, medkänsla, nyfikenhet och glädje är verktygen för att skapa normutmanande rum. Vi arbetar självstärkande och utvecklande och varje individ tillåts vara precis som hen önskar.

Genom coachverksamhet parar United Sisters ihop yngre tjejer med äldre kvinnor för att utbyta erfarenheter och skapa ett slags mentorskap. Utöver detta driver United Sisters gruppverksamhet med "tjejgrupper" för att skapa en mötesplats utifrån varje grupps behov.

Expertkunskap
Normkritik, samtalsmetodik, självstärkande metoder.

Erbjuder
Utbildningar inom normkritik, intersektionalitet, volontärer och samtalsmetodik.