Medlemsaktör
Tillbaka till startsidan

Uppsala Tjej- och Transjour

Uppsala Tjej- och Transjour är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening som jobbar för jämställdhet, syskonskap och systerskap.

Vi är tjejer (cis och trans) och unga transpersoner som stöttar tjejer (cis och trans) och unga transpersoner. Vi erbjuder alla som söker stöd hos oss samtalsstöd och peppning. Vi är bra på att lyssna, och vi utgår alltid ifrån vad personen som hör av sig till oss vill och önskar. Den som kontaktar oss kan vara anonym och vi har tystnadsplikt och ingen anmälningsplikt. Vi kan följa med till polis, ungdomsmottagning, skola m.m. när det ligger i Uppsalatrakten. Vi har ett brett kontaktnät av professionella inom olika områden och vi kan hjälpa till med att ta kontakt med dessa.

Utöver jourverksamheten jobbar vi även förebyggande. Då besöker vi skolor, festivaler, evenemang och konferenser där vi bland annat pratar om relationer, självkänsla, sexualiserat våld, känslor, gränssättning och värderingar.

 

Expertkunskap

Bemötande, normkritik

 

Erbjuder

Vi är bra på bemötande som grundar sig i normkritik och empowerment. Vi har också tagit fram flera bra pass och föreläsningar: ett skolpass för niondeklassare och gymnasieelever som handlar om sex och våldtäkt - vad är bra ömsesidigt sex, hur läser man av ja- och nejsignaler, vad är våldtäkt, normer kring våldtäkt (var den sker, vem som våldtar etc), hur gör man en anmälan, hur kan en stötta en kompis som blivit utsatt med mera. Och en föreläsning om sexuella trakasserier som vänder sig till lärare och lärarstudenter där fokus ligger på hur man som lärare kan bemöta, stoppa och förebygga sexuella trakasserier i skolan.