Tillbaka till startsidan

Om en flickaaktör bryter mot vår värdegrund

Vi förbehåller oss rätten att utesluta flickaaktörer om de bryter mot vår värdegrund eller inte arbetar på ett sätt som är förenligt med vårt arbete. Detta kan till exempel vara att en förening ställer diskrimineringsgrunderna mot varandra och i det prioriterar någon över de andra. Vårt huvudfokus är på maktordningarna kring ålder och kön men för att finnas till för ALLA i gruppen flickor behöver vi se till alla diskrimineringsgrunder och andra relevanta maktordningar motverkas. Annars riskerar vi att vara en organisation som enbart jobbar för vissa flickors rättigheter. 

Det i sin tur betyder att våra flickaaktörer behöver ha kunskap, eller vilja att söka sig till mer kunskap om hur flickaperspektivet påverkas av de olika diskrimineringsgrunderna. Det är något som vi på Flickaplattformen gärna stöttar våra medlemmar i, då vi tror på samverkan, dialog och på att utvecklas tillsammans. För att bli flickaaktör krävs alltså inga förkunskaper, däremot en vilja och intention att utvecklas och att arbeta med ett flickaperspektiv på jämlika och inkluderande sätt. 

Alla som blir flickaaktörer i Flickaplattformen har fått läsa och godkänna vår värdegrund. Flickaplattformen undersöker i ansökningsprocessen den ansökandes sociala medier, eventuella värdegrund och annan information som finns att tillgå. Därefter tar vår styrelse beslut om en medlems eventuella godkännande. 

Om det kommer till vår kännedom att en flickaaktör har uttryckt sig eller arbetar med metoder som på något sätt strider mot vår värdegrund eller flickaperspektiv så lyfts först en diskussion internt mellan styrelsen och flickaaktörern om hur Flickaplattformen bör gå vidare i ärendet. Beroende på utfallet av samtalet så tar styrelsen beslut om ett eventuellt uteslutande. 

En flickaaktör kan bli utesluten om de bryter mot värdegrunden eller inte arbetar på sätt som är förenligt med våra flickaperspektiv. Vi vill ge alla flickaaktörer chansen att revidera sitt arbete och utvecklas tillsammans med oss. Om en flickaaktör brustit och brutit mot vår värdegrund så kommer Flickaplattformen bjuda in till samtal. Om flickaaktören i samtalet ser över sin ståndpunkt, och vill utvecklas tillsammans med oss så utfärdas endast en varning. Om flickaaktören brister igen, trots varning, så kommer flickaaktören uteslutas. Flickaaktören kan uteslutas genom att styrelsen sammanträder och kan ta ett röstbaserat beslut. Styrelsen sammanträder en gång i månaden. Alla flickaaktörer som bryter mot svensk lagstiftning utesluts med omedelbar verkan.